• slider-4.jpg
  • slider-5.jpg
  • slider-7.jpg
  • slider-6.jpg
  • slider-3.jpg
  • slider-2.jpg
  • slider-1.jpg
  • slider-8.jpg

Contributie

De contributie bedraagt € 110 per jaar voor volwassenen.

Jeugdleden tot 18 jaar betalen € 55 per jaar.

Bij inschrijving na 30 juni is slechts de helft van de contributie verschuldigd.


De contributie wordt aan het begin van het jaar geïnd.

Dit betekent dat de contributie vóór 31 januari 2017 moet worden voldaan door overmaking op bankrekening NL61 RABO 0355 872 072  t.n.v. Roder Luchtvaart Club o.v.v. Contributie 2017.

© 2017 RoderLuchtvaartClub. All Rights Reserved.